Sari la conținut
Home » Obiective proiect

Obiective proiect

  forneets obiective

  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de competențe a minimum 371 tineri NEET’s, șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, având reședința în regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia, în vederea creșterii ocupării acestora, dar și a promovării unei ocupări sustenabile și de calitate. Obiectivul general propus contribuie direct la realizarea obiectivelor si/sau direcțiilor de acțiune specifice ale apelului de proiecte si ale altor documente programatice relevante, generând astfel efecte pozitive la nivelul GT vizat în baza ofertei furnizate prin resursele alocate proiectului in vederea aplicării masurilor de stimulare a ocupării propuse pentru atingerea indicatorilor și rezultatelor estimate.

  Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Obiectivul specific 1 (OS1) al proiectului îl constituie conceperea, organizarea și desfășurarea unei campanii de informare și promovare în rândul tinerilor în vederea identificării persoanelor cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu sunt ocupate și nu urmează nici o formă de educație sau formare în vederea direcționării acestora către SPO pentru înregistrare și profilare sau în vederea propunerii acestora spre selectare și integrare în grupul țintă al proiectului.
  2. Obiectivul specific 2 (OS2) al proiectului îl constituie organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților pentru membrii grupului țintă doritori, în vederea optimizării premiselor de ocupare a acestora.
  3. Obiectivul specific 3 (OS3) al proiectului îl constituie acordarea de sprijin pentru minimum 20 de persoane din grupul țintă, prin furnizarea de servicii antreprenoriale personalizate în vederea înființării a minimum 9 noi afaceri și acordării a minimum 9 subvenții (micro-granturi).
  4. Obiectivul specific 4 (OS4) al proiectului îl constituie furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării / medierea muncii, pentru membrii grupului țintă.